← Trở lại

Thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

(Đăng lúc 04/14/2016 09:42:39)
File đính kèm:

Thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

 

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến  phòng Quản lý điện năng sở Công Thương vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần để được hướng dẫn về lập hồ sơ cấp phép Giấy phép hoạt động điện lực.

Bước 2:

 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công Thương Yên Bái (đường Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Công chức phòng Quản lý điện năng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho hợp lệ.

Bước 3:

Nhận Giấy phép tại phòng Quản lý điện năng và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tạiVăn phòng Sở Công Thương Yên Bái, theo bước sau:

+ Người nhận Giấy phép đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế toán Văn phòng Sở Công Thương Yên Bái.

+ Căn cứ vào biên lai nộp tiền công chức trả Giấy phép cho người xin cấp giấy phép vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

+  Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người uỷ quyền.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

 

 

 

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu tại Phụ lục 7a kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

4. Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.

b) Số lượng hồ sơ:  02  bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Yên Bái

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Yên Bái

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy phép.

IX. LỆ PHÍ (nếu có):

- Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực: 700.000 đồng/Giấy phép

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC (nếu có):

* Yêu cầu hoặc điều kiện 1

Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:

1. Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

3. Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

4. Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

* Yêu cầu hoặc điều kiện 2

Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp, ngoài các điều kiện chung quy định tại Yêu cầu hoặc điều kiện 1, phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.

2. Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng.

3. Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.

4. Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này còn phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

5. Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

6. Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN TTHC:

Căn cứ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng  9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số 88/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp Giấy phép hoạt động điện lực

XII. TÊN MẪU ĐƠN, TỜ KHAI (nếu có): (đã nêu ở trên).

Đăng nhập
← Trở lại