← Trở lại

Hướng dẫn gửi hồ sơ

Bước 1: Chọn loại dịch vụ công

Cách 1:

- Đăng nhập vào tài khoản (lưu ý Tên đăng nhập là mã số thuế).

0.1   

- Click chọn “Nộp hồ sơ”

4
  

- Trong mục “Chọn dịch vụ công”, chọn một trong các dịch vụ công trực tuyến

 2

Cách 2:

- Đăng nhập vào tài khoản (lưu ý Tên đăng nhập là mã số thuế).

0.1   

- Tại trang chủ, doanh nghiệp click chọn loại dịch vụ công.

4

Tiếp đến tiến hành chọn tên thủ tục

 5

- Trang chuyển tiếp là hướng dẫn trình tự thực hiện, yêu cầu cũng như những tài liệu đính kèm cần thiết.

- Doanh nghiệp hoàn thành bước 1 – chọn loại dịch vụ công bằng cách click vào “Gửi hồ sơ” ở cuối trang.

7    

Bước 2: Tạo hồ sơ

 7

Trang tạo mới hồ sơ sẽ bao gồm:

- Thành phần hồ sơ cần thiết

- Biểu mẫu đính kèm

- Các thông tin mà doanh nghiệp cần khai báo

Biểu mẫu đính kèm

Khung biểu mẫu đính kèm là các mẫu khai báo (nếu có) để cho doanh nghiệp có thể tải về.

Thành phần hồ sơ cần thiết

Khung thành phần hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ bắt buộc hoặc không bắt buộc mà doanh nghiệp cần đính kèm trong hồ sơ gửi đi. Doanh nghiệp có thể chuyển qua thẻ “Thủ tục đính kèm” để tải lên từng giấy tờ được yêu cầu trong mục “Thành phần hồ sơ” bằng cách click “Choose files”, chọn đường dẫn tài liệu trong máy, sau đó click vào “Tải lên”.

8

Tài liệu được tải lên thành công khi xuất hiện ở bên dưới như hình (Lưu ý, trong trường hợp nhầm lẫn tài liệu được tải lên, doanh nghiệp có thể bỏ chọn để không gửi tài liệu đó)

 9

Sau khi điền đẩy đủ các trường thông tin được yêu cầu và mã xác nhận, click vào “Gửi hồ sơ” để hoàn tất thủ tục (trường hợp chưa hoàn tất và muốn đợi bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp có thể chọn “Lưu nháp”). Đồng thời, địa chỉ email đăng ký của doanh nghiệp sẽ nhận được một email xác nhận gửi hồ sơ của hệ thống.

 10

Doanh nghiệp có thể kiểm tra tình trạng các hồ sơ của mình bằng cách click chọn “Hồ sơ” tại khung tài khoản.

11   

Các trạng thái của hồ sơ bao gồm: Lưu nháp – trường hợp hồ sơ đang được người dùng lưu nháp đợi bổ sung, Đang xử lý – Hồ sơ được chuyển đến sở công thương thành công và đang chờ xử lý, Đã hoàn tất – Hồ sơ đã được duyệt, Bị từ chối – Hồ sơ bị trả về để thay đổi, bổ xung, Bị trả về bộ phận một cửa – Hồ sơ đang bị trả về bộ phận một cửa.

 12

Trong trường hợp hồ sơ bị trả về, doanh nghiệp vui lòng click vào sửa để sửa đổi và bổ sung hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ “Đã hoàn tất”, doanh nghiệp vui lòng thanh toán (nếu dịch vụ công mất phí).

Ngoài ra doanh nghiệp cũng sẽ được thông báo qua email khi hồ sơ “Hoàn tất” hoặc “Bị trả về”.

 


File đính kèm:
← Trở lại