← Trở lại

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1:

Tại trang chủ của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến – Sở công thương, click vào nút “Đăng ký”, biểu tượng “Đăng ký trực tuyến” để tiến hành đăng ký mở tài khoản.

1   

Bước 2:

Sau khi bấm “Đăng ký” sẽ hiển thị các thông tin cần khai báo để đăng ký

 1.2

Thẻ thông tin cá nhân

Khai báo các thông tin cần thiết trong đó:

Mã số thuế (MST) - được sử dụng như tên đăng nhập tài khoản, trong trường hợp không nhớ MST, truy cập: http://tncnonline.com.vn/pages/tracuumst.aspx để tra cứu.

Mật khẩu – khởi tạo mật khẩu đăng nhập.

Nhập các thông tin khác như: Tên doanh nghiệp, tên viết tắt, email, loại doanh nghiệp, khu vực, số giấy phép kinh doanh, ngày thành lập.

Thẻ liên hệ (không bắt buộc)

Nhập các thông tin cần thiết để có thể liên hệ với doanh nghiệp bao gồm: địa chỉ, điện thoại, website…

Thẻ ảnh và file (không bắt buộc)

Tải lên ảnh đại diện và các file đính kèm nếu có.

1.3   

Cuối cùng, điền mã xác nhận (trong ảnh phía dưới) và Click “Đăng ký” để hoàn tất bước 2

Bước 3:

Sau khi gửi thông tin tài khoản thành công:

 2

Email thông báo xác nhận việc nhận được đăng ký

- Tại tài khoản email đã đăng ký, doanh nghiệp sẽ nhận được một email thông báo từ sở công thương, sở công thương sẽ tiến hành duyệt đăng ký của doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc và gửi lại phản hồi về việc đăng ký thành công hay chưa (thông qua email này).

3

Email thông báo về việc kích hoạt tài khoản thành công

Sau khi nhận được Email thông báo về việc kích hoạt tài khoản thành công, doanh nghiệp đã hoàn thành việc Đăng ký tài khoản

Trường hợp quá 3 ngày làm việc mà vẫn chưa nhận được email phản hồi từ sở công thương, doanh nghiệp có thể liên hệ số điện thoại của sở, đọc MST để hỏi về việc đăng ký tài khoản đã thành công chưa.


File đính kèm:
← Trở lại